Za sistem 12 V

Dužina (mm): 6500

maksimalno se mogu nastaviti 2 produžna kabla