Kabl za povezivanje LED traka

Dužina: 500 mm*

*na zahtev dostupne i druge dužine