Mogućnost korišćenja sa razdelnicima transformatora i prekidača

Dužina kabla (mm): 2000

Dužina kabla od trafoa do prekidača maksimalno 6 m